Wymagania ogólne i kryteria oceniania

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
----------------------

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 4c
Klasa 4d
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 5c
Klasa 6a
Klasa 6b
Klasa 6c
Klasa 7a
Klasa 7b
Klasa 8a
Klasa 8b
Klasa 8c
Klasa 8d

GIMNAZJUM
------------------------

Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 3c