SI

mgr Nina Rudnik Pedagog Specjalny/Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Aleksandra Wąsiewicz Pedagog Specjalny/Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Godziny zajęć z Integracji Sensorycznej

 

Zajęcia z Integracji Sensorycznej odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji oraz możliwościami poszczególnych uczestników.

 

OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Twórczynią teorii integracji sensorycznej jest dr Anna Jean Ayres (1920–1989), która sformułowała wnioski wskazujące na występowanie związku pomiędzy procesami integracji sensorycznej a procesami uczenia się.

Integracja sensoryczna to proces, w trakcie którego mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, węchu, smaku, równowagi i czucia głębokiego) segreguje je, interpretuje, porównuje z wcześniejszymi doświadczeniami, łączy je ze sobą i w efekcie odpowiada właściwą reakcją na bodziec i sytuację w jakiej się znajdujemy. Kiedy wrażenia zmysłowe są prawidłowo odbierane i przetwarzane to mózg może użyć ich do planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy ciała, emocji, uczenia się i wielu innych procesów.

Natomiast jeśli występuje dysfunkcja integracji któregokolwiek z powyższych zmysłów może mieć to wpływ na:

  • nadpobudliwość, trudności w skupieniu uwagi
  • unikanie aktywności ruchowych (gier i zabaw sportowych)
  • zmienne nastroje, impulsywność
  • opóźniony rozwój mowy
  • niezgrabność ruchową, potykanie się, przewracanie
  • szybkie męczenie się, trudności z utrzymaniem równowagi
  • trudności z zadaniami takimi, jak ubieranie się, rysowanie, jazda na rowerze (zaburzenia praksji – planowania ruchowego)
  • problemy w kontaktach z rówieśnikami
  • kłopoty w opanowaniu czytania, pisania

Terapia integracji sensorycznej to ukierunkowana zabawa w trakcie, której terapeuta  dostosowuje zakres aktywności mając na uwadze możliwości psychoruchowe każdego uczestnika indywidualnie. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, mają przekonanie, że tworzą je wspólnie z terapeutą. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wszystkich sfer włącznie z podniesieniem samooceny i poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w sali odpowiednio wyposażonej i przystosowanej do pracy, co umożliwia właściwą stymulację systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. W trakcie zajęć terapeuta dba o całościowy rozwój dziecka dlatego też wykorzystywane są przedmioty codziennego użytku, naturalne substancje np. piasek, woda, kasze, ryż, mąki, kisiele itp. oraz specjalistyczne urządzenia m.in. pochylnie, huśtawki, hamaki, belki, beczki, równoważnie, platformy, trampoliny, deskorolki, tunele, piłki i inne.

GALERIA ZAJĘĆ

Exif_JPEG_420