Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski
Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Aleksy Robaczewski, kl. 8b
Z-ca przewodniczącego Lena Kiszkowska, kl. 6c
Z-ca przewodniczącego Antonina Małecka, kl. 8b