Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski
Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Weronika Kiszkowska, kl. 8c
Z-ca przewodniczącego Gabriela Greń, kl. 8a
Z-ca przewodniczącego Bartosz Sieńko, kl. 5c