Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski
Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Klaudia Szatanik
Z-ca przewodniczącego Aleksandra Wyczyńska
Z-ca przewodniczącego Marta Stefaniak