Historia szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach

Szkoła w Otrębusach im. Włodzimierza Puchalskiego powstała dzięki staraniom mieszkańców Otrębus i Kań zrzeszonych w Komitecie Budowy Szkoły oraz Rady Sołeckiej. 31 sierpnia 1992 roku pierwsza Dyrektor Szkoły dr Joanna Jabłońska otrzymała symboliczne klucze do szkoły. 1 września 1992 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w nowym gmachu. Był to wówczas jeden pawilon zawierający sale lekcyjne i blok administracyjny.Od początku istnienia szkoły rodzice czynnie uczestniczyli w jej życiu, w pierwszym okresie wykonali wiele pomocy szkolnych, urządzili sale lekcyjne, pomogli w zagospodarowaniu otoczenia szkoły. Szkoła położona jest na skraju kompleksu leśnego, w otoczeniu krzewów i kwiatów. To było powodem, by nadać jej imię znanego przyrodnika i fotografika Włodzimierza Puchalskiego. Treści ekologiczne zostały włączone do programu szkoły już od początku jej istnienia.Drugi etap budowy szkoły to budynek połączony z pierwszym oszklonym łącznikiem z szatniami i salę biblioteczną. W budynku tym znalazły się sale lekcyjne, stołówka z kuchnią i gabinety: lekarski i dentystyczny.
Od początku szkoła była bardzo aktywna, działały kółka artystyczne, organizowano zawody sportowe, wychodziła szkolna gazetka ABC, obchodzono Dzień Ziemi.
W 1995 roku po raz pierwszy opuścili mury szkoły absolwenci klas ósmych. W czerwcu 1996 roku pożegnano pierwszą dyrektor szkoły dr Jabłońską.
Od września 1996 roku szkołą kieruje Dyrektor Urszula Wojciechowska.19.05.1997 roku szkołę odwiedził Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Młodzież zaprezentowała na cześć gościa program artystyczny, Prymas zwiedził szkołę i spotkał się z nauczycielami.
22 września 1998 r. to historyczna data. W tym dniu został zakończony oficjalnie trzeci etap budowy szkoły, oddano budynek nowoczesnej sali gimnastycznej. Poświęcenie połączono z uroczystym nadaniem szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego. Od 1998 roku wychodzi szkolna gazetka o nazwie „Sówka, później także „Mała Sówka„. Od września 1999 roku w szkole obok szkoły podstawowej mieści się, także gimnazjum. Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół w Otrębusach. W październiku tego roku odbyło się pierwsze święto szkoły.

W ramach opracowanego przez Dyrektor Urszulę Wojciechowską oraz Arkadiusza Młyńskiego programu „Nasza szkoła w Europie”, nasz Klub Pszczółka prowadzi współpracę z JANUN Biber Club Hannover. W 2000 roku byliśmy na EXPO w Hanowerze. Wymiana młodzieży możliwa jest dzięki wsparciu POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY z Poczdamu. Odbył sie też „Dzień Europejski”, na którym klasy prezentowały dorobek państw Europy.
Szkoła współpracuje z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej współpracy młodzież zwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię.

31 sierpnia 2019 r. dotychczasowa Dyrektor szkoły p. Urszula Wojciechowska przestaje pełnić tę funkcję, a stanowisko dyrektora obejmuje od 01 września tegoż roku p. Sebastian Kończak.

Kontynuując misję i wizję szkoły dba o wysoki poziom jakości pracy edukacyjno-wychowawczej. Szkoła proponuje bogatą ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. W trosce o rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkoła proponuje szeroki wachlarz zajęć sportowych prowadzonych          w przyjaznej atmosferze, w duchu zdrowej rywalizacji o mistrzostwo. Intensywna praca       w tym zakresie zaowocowała wybitnymi sukcesami lekkoatletycznymi trenowanych zawodników. Uczestniczymy w nowatorskich projektach edukacyjnych, w akcjach charytatywnych, patriotycznych oraz ekologicznych w naszej gminie.

W trudnych czasach pod znakiem pandemii i zagrożenia wirusem Covid-19 szkoła przystąpiła do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów  do nauczania zdalnego”, co pozwoliło pozyskać sprzęt multimedialny w postaci laptopów, tabletów oraz oprogramowania do nauki stacjonarnej i zdalnej.

Z uwagi na bezpieczeństwo w sieci, bezpieczne środowisko nauczania na odległość szkoła przystąpiła do programu „Reaguj i wspieraj”

Od 01 września 2021 r. powstał Zespól Szkolno-Przedszkolny w którego składzie jest Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego i Przedszkole.