Historia szkoły

Zespół Szkół w Otrębusach

Szkoła w Otrębusach im. Włodzimierza Puchalskiego powstała dzięki staraniom mieszkańców Otrębus i Kań zrzeszonych w Komitecie Budowy Szkoły oraz Rady Sołeckiej. 31 sierpnia 1992 roku pierwsza Dyrektor Szkoły dr Joanna Jabłońska otrzymała symboliczne klucze do szkoły. 1 września 1992 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w nowym gmachu. Był to wówczas jeden pawilon zawierający sale lekcyjne i blok administracyjny.Od początku istnienia szkoły rodzice czynnie uczestniczyli w jej życiu, w pierwszym okresie wykonali wiele pomocy szkolnych, urządzili sale lekcyjne, pomogli w zagospodarowaniu otoczenia szkoły. Szkoła położona jest na skraju kompleksu leśnego, w otoczeniu krzewów i kwiatów. To było powodem, by nadać jej imię znanego przyrodnika i fotografika Włodzimierza Puchalskiego. Treści ekologiczne zostały włączone do programu szkoły już od początku jej istnienia.Drugi etap budowy szkoły to budynek połączony z pierwszym oszklonym łącznikiem z szatniami i salę biblioteczną. W budynku tym znalazły się sale lekcyjne, stołówka z kuchnią i gabinety: lekarski i dentystyczny.
Od początku szkoła była bardzo aktywna, działały kółka artystyczne, organizowano zawody sportowe, wychodziła szkolna gazetka ABC, obchodzono Dzień Ziemi.
W 1995 roku po raz pierwszy opuścili mury szkoły absolwenci klas ósmych. W czerwcu 1996 roku pożegnano pierwszą dyrektor szkoły dr Jabłońską.
Od września 1996 roku szkołą kieruje Dyrektor Urszula Wojciechowska.19.05.1997 roku szkołę odwiedził Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Młodzież zaprezentowała na cześć gościa program artystyczny, Prymas zwiedził szkołę i spotkał się z nauczycielami.
22 września 1998 r. to historyczna data. W tym dniu został zakończony oficjalnie trzeci etap budowy szkoły, oddano budynek nowoczesnej sali gimnastycznej. Poświęcenie połączono z uroczystym nadaniem szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego.Od 1998 roku wychodzi szkolna gazetka o nazwie „Sówka”, później także „Mała Sówka”. Od września 1999 roku w szkole obok szkoły podstawowej mieści się, także gimnazjum. W październiku tego roku odbyło się pierwsze święto szkoły.

W ramach opracowanego przez Dyrektor Urszulę Wojciechowską oraz Arkadiusza Młyńskiego programu „Nasza szkoła w Europie”, nasz Klub Pszczóka prowadzi współpracę z JANUN Biber Club Hannover. W 2000 roku byliśmy na EXPO w Hanowerze. Wymiana młodzieży możliwa jest dzięki wsparciu POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY z Poczdamu. Odbył sie też „Dzień Europejski”, na którym klasy prezentowały dorobek państw Europy.
Szkoła współpracuje z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej współpracy młodzież zwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię.