Stowarzyszenie Rodziców

Szanowni Rodzice i Przyjaciele Dzieci,

od początku istnienia szkoły rodzice czynnie uczestniczą w jej życiu. W pierwszym okresie wykonali wiele pomocy szkolnych, urządzili sale lekcyjne, pomogli w zagospodarowaniu otoczenia szkoły. Dzisiaj czynnie uczestniczą w życiu szkoły: w procesie wychowania i edukacji, kulturze, a także integrując lokalną społeczność ze szkołą i uczulając na potrzeby dzieci.

 

31.03.2011r powstało Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” Otrębusy.

Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną.

 

Naszym celem jest udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego szkoły oraz współdziałanie z lokalną społecznością na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Nasze działania kierujemy do uczniów Szkoły Podstawowej w Otrębusach, a także rodziców i nauczycieli, oraz lokalnej społeczności.

 

Od 19.05.2014 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)*.

Oznacza to, że możemy prosić Was – naszych Sympatyków i Przyjaciół, o przekazanie 1% podatku PIT na rzecz „Naszych Dzieci”. Wybierz dogodną formę, a Urząd Skarbowy prześle nam pieniądze.
Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na rzecz OPP podlegają odliczeniu od dochodu, zmniejszając podstawę opodatkowania!

 

Przekaż nam swój 1% z PIT od serca!
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

To nic nie kosztuje!

Dlaczego warto przekazać nam swój 1%?

– zbieramy na cele statutowe w odpowiedzi na potrzeby dzieci z naszej szkoły.

– dobrze świadczy o nas fakt, że działamy wyłącznie charytatywnie i nikt nie pobiera wynagrodzenia za włożony czas i pracę w działalność Stowarzyszenia.

– rozliczenie dotychczasowej działalności czyli sprawozdania finansowe dostępne są na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

– przechodzimy coroczny proces weryfikacji OPP o czym świadczy zawsze aktualny wpis w wykazie OPP na bieżący rok na stronie  http://www.pozytek.gov.pl/

Jesteśmy pełni wiary w Waszą ofiarność i będziemy wdzięczni za przekazywanie tego apelu innym.

   Dziękujemy.

*(ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)