Stowarzyszenie Rodziców

Szanowni Rodzice i Przyjaciele Dzieci,

od początku istnienia szkoły rodzice czynnie uczestniczyli w jej życiu. W pierwszym okresie wykonali wiele pomocy szkolnych, urządzili sale lekcyjne, pomogli w zagospodarowaniu otoczenia szkoły, a także czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły, integrując lokalną społeczność ze szkołą.

W trosce o polepszenie warunków edukacji, rozwoju i wypoczynku dzieci w szkole, 31.03.2011r powstało Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach ?Nasze Dzieci?, którego jednym z celów jest udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego oraz mobilizowanie społeczności lokalnej do zainteresowania się problemami kształcenia i wychowania naszych dzieci. Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną.

Osobami do których kierujemy nasze działania to: dzieci ? uczniowie Zespołu Szkół w Otrębusach, a także rodzice i nauczyciele, oraz lokalna społeczność.

Od 19.05.2014r jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)*.

Oznacz to, że możemy prosić Was – naszych Sympatyków i Przyjaciół, o przekazanie 1% podatku PIT na rzecz naszych dzieci.

Wypełnij PIT, a Urząd Skarbowy sam prześle pieniądze. To nic nie kosztuje! A zyskujesz!
Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na rzecz OPP podlegają odliczeniu od dochodu, zmniejszając podstawę opodatkowania!

1% od serca!
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy do tej pory wsparli swoimi wpłatami ?Nasze Dzieci? w szkole w Otrębusach.

(lista Wielkich Serc w zakładce Nasi Przyjaciele)

zaznacz ?wyrażam zgodę? byśmy mogli Ci podziękować!!!

Jeśli chcecie poznać jak gospodarujemy tym, czym zostaliśmy obdarowani, zajrzyjcie do zakładki Dokumenty/Informacje, a także na stronę www.pozytek.gov.pl i nasz profil na FB https://www.facebook.com/naszedzieciotrebusy.

Jeden z głównych celów, na który zbieramy:

Mając na uwadze potrzeby naszych dzieci chcielibyśmy z pozyskanych środków stworzyć w szkole miejsce – pracownię wspomagającą rozwój naszych dzieci. Pod profesjonalnym okiem nauczyciela, instruktora, czy specjalisty dzieci mogłyby otrzymać wsparcie w rozwoju własnej osobowości. Obszarem wsparcia będzie prawidłowe odbieranie bodźców, trening personalny, a także nauka panowania nad własnymi reakcjami. Pozwoli to dzieciom lepiej poznać możliwości umysłu i ciała w procesie nauczania, a także w drodze do sukcesu w życiu.
Niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu jest przygotowanie kadry oraz wyposażenie miejsca w potrzebny sprzęt. Orientacyjny koszt takiego przedsięwzięcia to ok. 40 tys zł.
Cel ten możemy osiągnąć dzięki Waszemu wsparciu tej idei oraz pomocy finansowej.

Konkretne sposoby zaangażowania się w ten projekt w zakładce Wasze wpłaty/wsparcie.

Wierzymy, że nie zostaniecie obojętni, a my możemy liczyć na Wasze wsparcie.
Dziękujemy.

*(ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)