Rysowanie po śladzie – grafomotoryka

Rysowanie po śladzie – grafomotoryka

Rysowanie po śladzie to ćwiczenia pozwalające na uzyskanie przez dziecko sprawności manualnej, która pomoże mu w przyszłości w opanowaniu trudnej sztuki pisania. Rysowanie szlaczków, pisanie i rysowanie po śladzie jest ważnym elementem ćwiczeń motorycznych. Dzięki nim dziecko usprawnia precyzję ruchów ręki piszącej oraz wytrzymałość mięśni.

Bardzo ważne jest, aby od samego początku wyrabiać u dziecka prawidłowe nawyki związane z kierunkiem pisania. Nauka pisania i czytania jest sztuką pozwalającą dziecku poznanie świata w sposób dużo pełniejszy i bardziej wszechstronny. Z tego powodu ważne jest, aby miało ono możliwość opanowania tych umiejętności jak najwcześniej.

Poniżej zamieściłam wykaz ćwiczeń grafomotorycznych, które pozwolą dziecku trenować sprawność dłoni i palców oraz pomogą w rozwijaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pamiętamy jednak o prawidłowym chwycie narzędzia pisarskiego. Dzięki tym ćwiczeniom nauka pisania stanie się łatwiejsza, przyjemniejsza i bardziej efektywna.

ćwiczenia grafomotoryczne

Świąteczne szablony do wyklejania

Świąteczne wzorki