Kontakt


Adres Telefon/Fax E-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2
Otrębusy, gm. Brwinów, woj. mazowieckie
05-805 Otrębusy
+48 22 7585810
+48 22 7585817
szkola@otrebusy.edu.pl

Regon: 388 420 260
NIP:      5342641236

Psycholog – tel. 513 533 650

Świetlica 10 – tel. 513 533 681

Świetlica 51 – tel. 513 533 618