Kontakt

Adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Otrębusach

ul. Piaseckiego 2, Otrębusy,
gm. Brwinów, woj. m
azowieckie,
05-805 Otrębusy

Regon: 388420260
NIP: : 534 2641236

Telefon\Fax:

+48 22 7585810

+48 22 7585817

Psycholog – tel. 513 533 650

Świetlica 10 – tel. 513 533 681

Świetlica 51 – tel. 513 533 618