Dyżury szkolne

SEKRETARIAT  SZKOŁY

Czynny:
od  poniedziałku   do  piątku  w  godz. 8.15  –  15.00
Sprawy uczniowskie  –  na długiej przerwie  11.30 – 11.50
Środa  –  sekretariat  nieczynny                        (dzień wewnętrzny)

 Rodzice przyjmowani są:

Dyrektor  – Sebastian Kończak
przyjmuje:
Poniedziałek    14.00 –  16.00
Piątek         09.00  –  11.00

Wicedyrektor  –  Teresa Lach
przyjmuje:
Wtorek                     14.00 –  16.00
Piątek                       11.00  –  13.00

Wicedyrektor  –  Izabela Kordos
przyjmuje:
Poniedziałek              08.00  –  10.00
Środa                          14.00  –  16.00

 

 *Istnieje możliwość spotkania w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu   z
  sekretarzem szkoły