Spis lektur

  1. Spis lektur dla klasy 3 Szkoły Podstawowej (załącznik nr 1)
  2. Spis lektur dla klas Va,Vb,Vc Szkoła Podstawowa oraz klasy IIa Gimnazjum (załącznik nr 2)
  3. Spis lektur dla klas VII SP oraz Gimnazuk klasy IIb, IIc, IIIb (załącznik 3)
  4. Spis lektur dla klas IIa,b,c SP (załącznik 8)
  5. Spis lektur dla klas IV, VIII i III Gimnazjum (załącznik 5)
  6. Spis lektur dla klas VI SP (załącznik 6)
  7. Spis lektur dla klasy IIIa Gimnazjum (załącznik 7)