Spis lektur

  1. Spis lektur dla klasy III Szkoły Podstawowej
  2. Spis lektur dla klas V Szkoła Podstawowa
  3. Spis lektur dla klas VII SP
  4. Spis lektur dla klas II SP (załącznik 8)
  5. Spis lektur dla klas IV, VIII
  6. Spis lektur dla klas VI SP (załącznik 6)