Dane osobowe

Placówka edukacyjna to nie tylko uczniowie oraz rodzice / opiekunowie prawni wobec których należy spełnić obowiązek informacyjny. Szkoła to też inne osoby zaangażowane w jej prawidłowe funkcjonowanie, czyli personel dydaktyczny i administracyjny. Administrator powinien wywiązać się z obowiązku informacyjnego, także w stosunku do nich, czyli powinien poinformować pracowników o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przez który te dane będą przechowywane oraz o prawach osoby, której dane dotyczą. Odpowiednie klauzule informacyjne powinny być wręczone pracownikom.