Wychowawcy klas

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach

 Wychowawstwa – rok szkolny 2023/2024

Klasa Sala Wychowawca
OP A 56 SP p. A. Stańska
OP B 58 SP p. H. Ślesińska
OP C 59 SP p. K. Jankowska-Gorzelak
I A 55 SP p. M. Jarecka
I B 55 SP p. I. Zjawińska
I C 61 SP p. J. Nazarczuk
I D 61 SP p. I. Kordos
II A 57 SP p. J. Pierzak
II B 57 SP p. I. Kończak
II C 62 SP p. M. Nalej
III A 63 SP p. A. Barszcz
III B 63 SP p. U. Sujka
III C 62 SP p. P. Hagowska-Słowik
IV A 60 SP p. A. Watemborska
IV B 22 SP p. A. Kozłowska-Miś
IV C 2 SP p. A. Grzegorek
V A 19 SP p. E. Wąs
V B 1 SP p. A. Grudziński
V C 6 SP p. L. Kotowska-Chudzik
V D 28 SP p. A. Borkowska
VI A 8 G p. B. Pietras
VI B 27 G p. J. Małecka
VI C 2 SP p. S. Chmielewski
VII A 21 G p. A. Leszkiewicz
VII B 27 G p. J. Tomalak
VII C 22 G p. A. Sekulska
VIII A 19 G p. A. Grzeszczakowska
VIII B 24 G p. B. Małecka