Wychowawcy klas

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA

WYCHOWAWCA

O A p. Anna Stańska
O B p. Hanna Ślesińska
O C p. Elżbieta Kaczorowska
I A p. Agnieszka Barszcz
I B p. Urszula Sujka
I C p. Lila Nowakowska
II A p. Irena Zjawińska
II B p. Marta Jarecka
II C p. Barbara Karczewska
III A p. Joanna Pierzak
III B p. Izabela Kończak
IV  A p. Joanna Firlej
IV B p. Agnieszka Zatorska
IV C p. Agnieszka Sekulska
IV D p. Agata Watemborska
V A p. Arkadiusz Młyński
V B p. Sebastian Kończak
V C p. Aleksandra Budzińska
VI A p. Natalia Jastrzębska
VI B p. Katarzyna Woźniakowska
VI C p. Paweł Gibała
VII A p. Arkadiusz Leszkiewicz
VII B p. Arleta Kowalska
VIII A p. Barbara Małecka
VIII B p. Beata Pietras
VIII C p. Justyna Tomalak
VIII D p. Mirosława Wilińska