Wychowawcy klas

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach

 Wychowawstwa – rok szkolny 2022/2023

Klasa Sala Wychowawca
OP A 56 SP p. A. Stańska
OP B 58 SP p. H. Ślesińska
OP C 59 SP p. K. Markowska
I A 57 SP p. J. Pierzak
I B 57 SP p. I. Kończak
I C 61 SP p. M. Nalej
II A 63 SP p. A. Barszcz
II B 63 SP p. U. Sujka
II C 62 SP p. P. Hagowska-Słowik
III A 55 SP p. M. Jarecka
III B 55 SP p. I. Zjawińska
III C 62 SP p. J. Nazarczuk
IV A 19 SP p. E. Wąs
IV B 1 SP p. A. Grudziński
IV C 60 SP p. L. Kotowska-Chudzik
IV D 28 SP p. A. Borkowska
V A 6 SP p. B. Pietras
V B 27 SP p. J. Małecka
V C 22 SP p. N. Jastrzębska-Gzara
VI A 21 G p. A. Leszkiewicz
VI B 27 G p. J. Tomalak
VI C 2 SP p. P. Kuśmierczyk
VII A 19 G p. A. Grzeszczakowska
VII B 24 G p. B. Małecka
VIII A 8 G p. M. Wilińska
VIII B 31 G p. M. Ściechowska
VIII C 2 G p. A. Sekulska
VIII D 22 G p. A. Watemborska