Rekrutacje do OP i klasy I SP

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców dzieci objętych rekrutacją do oddziału przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 4 marca br. o godz. 17.00 w budynku gimnazjum na pierwszym piętrze.
W załącznikach są dokumenty do pobrania!

  1. Harmonogram czynności rekrutacyjnych
  2. Wniosek rekrutacja
  3. Załącznik do wniosku o rekrutacje
  4. Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu
  5. Zgłoszenie do klasy I SP
  6. Oświadczenie woli OP- SP
  7. Oświadczenie woli klasa I SP