Rekrutacje do OP oraz klasy I SP

Uwaga!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców dzieci objętych rekrutacją do oddziału przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej do pobierania stosownych dokumentów, umieszczonych w poniższych załącznikach.

Rekrutacja 2024/2025

  1. Harmonogram czynności rekrutacyjnych 2024
  2. deklaracja_ o_ kontynuowaniu_ wychowania_ przedszkolnego_2024
  3. wniosek_rekrutacja_2024
  4. załącznik_do_wniosku_rekrutacja_2024
  5. potwierdzenie woli Gmina_2024
  6. wniosek o przyjęcie do szkoły – spoza obwodu
  7. zgłoszenie do I klasy SP