Zaproszenie do udziału w świątecznej zbiórce darów dla podopiecznych Domu Dzieci w Pęcherach