Autor: Ewa Ulicka

PODZIĘKOWANIA ZA ZBIÓRKĘ DARÓW DLA DOMU DZIECI W PĘCHERACH

Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia stajemy się sobie bliżsi, ofiarujemy dobre słowo, ciepło i serce. Dlatego Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otrębusach zorganizował akcję zbiórki darów dla dzieci z Domu Dziecka w Pęcherach. Świątecznymi podarunkami obdarowano około 60 dzieci. Wśród zakupionych podarunków były zabawki, słodycze, gry...

InterACT program edukacji antydyskryminacyjnej

          W Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach wdrożony został program edukacji antydyskryminacyjnej InterACT. Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest...