Pożegnanie Pani Dyrektor

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
Pani Urszuli Wojciechowskiej
Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach w latach 1996 – 2019.
Pani Dyrektor na zawsze pozostanie w naszych sercach jako osoba niezwykła,
  oddana swojej pasji, jaką była praca w szkole. Całym sercem zaangażowana w sprawy rodzinne i edukacyjne, ofiarując wsparcie oraz pomoc.
W tych trudnych chwilach składamy najszczersze kondolencje Rodzinie
oraz Wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście.

 Dyrektor, Nauczyciele,
Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Otrębusach