Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Prosimy o zapoznanie się z listami Ministra Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz prezesa KRUS, które wystosowali na zakończenie zajęć edukacyjnych.

Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły

  1. List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-1/15799,List-Mazowieckiego-Wicekuratora-Oswiaty-do-rodzicow-dzieci-i-uczniow-przedszkoli.html

  1. List Ministra Edukacji
  1. https://cloud8o.edupage.org/cloud/list_ministra_na_zakonczenie_zajec_dydaktyczno-wychowawczych_2020-2021.pdf?z%3ARD%2FlXKku37PTVFOltOOldufm%2FP1EYYmbONAf85Q86%2FuanSi0iiWJrf%2BzpS1wzP1N
  2. 3. List Prezesa KRUS
  3. https://cloud2o.edupage.org/cloud/List_pani_Prezes_KRUS_wakacje_A3_2021.pdf?z%3AeGi4mT9JYp9nGAW9fB41UZa22BKIigMghy1j3tsJZPvQgyJNh2z6YQ2sqw47tqhJ
List pani Prezes wakacje A3 – cloud2o.edupage.org

Drogie Dzieci, dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się

cloud2o.edupage.org

 

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców dzieci i uczniów przedszkoli, szkół i placówek województwa mazowieckiego na temat bezpiecznych wakacji – Bezpieczne wakacje – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szanowni Państwo,. wkrótce rozpoczną się ferie letnie. Dla dzieci i młodzieży będzie to czas zabawy i relaksu oraz odpoczynku od nauki. Przypominam, że każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz przerw świątecznych w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska …

www.kuratorium.waw.pl