Dzień Otwarty online Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Dzień dobry.

Bardzo proszę o przekazanie  informacji uczniom klas ósmych 

Zapraszamy 19 lutego (piątek) o godzinie 18:00 do na Dzień Otwarty online Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 TUTAJ LINK

Proponujemy godziny webinar live fb( na naszej stronie https://www.facebook.com/plo60podkowalesna/ )  na którym przedstawimy ofertę edukacyjną, harmonogram rekrutacji oraz  odpowiemy na pytania dotyczące tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie kierujemy do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowo 29 kwietnia ( czwartek) w godzinach 10:00-13:00 zaplanowaliśmy Dzień Otwarty na „wiewiórek” na świeżym powietrzu dla kandydatów i rodziców.

Poniżej przedstawiam również harmonogram rekrutacji ( szczegóły można odszukać  na naszej stronie): link poniżej

https://sites.google.com/view/plo60rekrutacja/rekrutacja/harmonogram-rekrutacji

 1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 19 lutego do 18 czerwca
 2. Rozmowy kwalifikacyjne– 21, 22 i 23 czerwca

3.Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 25- 29 czerwca

 1. Ogłoszenie listy przyjętych: 30 czerwca
 2. 5.Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły): 30 czerwca – 2 lipca

6 Wpłata wpisowegood 30 czerwca do 2 lipca

 1. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 5 lipca do 7 lipca
 2. Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo zdanego egzaminu): 8 lipca- 10 lipca

Wyjaśniamy:

1 i 2) Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 18 czerwca 2020 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) wraz z opłatą za rozmowę (100 zł). Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 21,22,23 czerwca wg. Listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:

 • o dokładnym wypełnieniu podania (podpisy rodziców/opiekunów oraz kandydata we wskazanych miejscach, druga strona podania uzupełniana przez wychowawcę
 • jeśli kandydat do szkoły posiada opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie lekarskie, nalży dołączyć ksero do podania
 • o ksero świadectwa po klasie 7
 • zachęcamy również do dołożenia zaświadczeń o wolontariacie, dyplomów i wyróżnień, którymi nasi kandydaci chcieli by się pochwalić
 • opłata za rozmowę przyjmowana jest gotówką w sekretariacie szkoły ( przyjmowana wraz z kompletem dokumentów)

3) W dniach: 25-29 czerwca 2021 w godz. 09.00—13.00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły. Złożenie kserokopii jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum !

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 30 czerwca 2021 (środa)– wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie , będzie wywieszona również lista na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 10.00

5) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał: świadectwa ukończenia szkoły!

6) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021 rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają na konto szkoły wpisowe. W tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły. Wpisowe jest bezzwrotne!

-Uwaga: brak oryginału świadectwa i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

7) W dniach 05 lipca do 08 lipca będą przyjmowane kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna.

8) W dniach od 08 lipca do 10 lipca 2021, przyjęci kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa zdanego egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej.

Kolejne komunikaty ogłosimy 10 lipca na stronie szkoły.

-Uwaga: brak oryginału świadectw i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.08 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

 

 

 

 

/Z wyrazami szacunki
Paweł Włoczewski
wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

 

 

 

 

Tutaj plakat do pobrania: ➡ Plakat o rekrutacji