Życzy Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Otrębusach