Podziękowania Fundacji K.P.M.G

Fundacja K.P.M.G przekazała dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach plecaki z pełnym wyposażeniem.

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Dyrektor Szkoły i Szkolny Wolontariat