Podziękowanie dla klasy IIIb

Podziękowanie dla klasy IIIb

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom klasy IIIb za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na operację dla ucznia naszej szkoły, Filipa Siczka.

Uczniowie wykazali się wspaniałą inicjatywą i przy wsparciu wychowawcy p. Urszuli Sujki zorganizowali w swojej klasie zbiórkę pieniędzy. Przekazali zebrane środki mamie chłopca.  Rodzice policzyli je i wpłacili na konto fundacji.

Dziękujęmy za okazaną pomoc!

 

 

 

 

 

Pozdrawiam,

Aleksandra Wąsiewicz