Ubezpieczenie PZU

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Okres ubezpieczenia od 1.09.2017 do 31.08.2018

Firma ubezpieczająca PZU

Uczniowie objęci są ubezpieczeniem przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Składka jednorazowa – 40,-

Podstawowe świadczenie                                                                                 – suma ubezpieczenia

  • Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu   – 10 000,-
  • Assistance – zakres podstawowy

Świadczenia dodatkowe                                                                                  – wysokość świadczenia

  • Świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja)                         – 2 000,-
  • Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego                                           – 1 000,-
  • Śmierć dziecka z powodu wady serca                                                 – 1 000,-
  • Śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na
  • utrzymaniu ucznia                                                                                   – 1 000,-

Ryzyka dodatkowe objęte polisą                                                                     – wysokość świadczenia

  • Sepsa     – świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy                         – 2 000,-
  • Dieta szpitalna z powodu choroby                                                    –     10,-

Integracyjną częścią polisy jest imienna lista uczniów ubezpieczonych.

Rodzice deklarujący ubezpieczenie dziecka wypełniają oświadczenie i składają do 15.10.2017r.

Oświadczenia posiadają skarbnicy klasowi lub wychowawca klasy.