Program antynikotynowy „Bieg po zdrowie”

Klasy III i IV zrealizowały program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jest on skierowany do dzieci w wieku 9-10 lat i ma na celu opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program dostarcza wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, kształtuje u uczniów umiejętność zachowania asertywnego i dokonywania świadomych wyborów. Jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Po skończonych warsztatach, uczniowie klas trzecich wykonali plakaty reklamowe pod hasłem „Nie bądź śmieszny – nie pal”.  Uczniowie klas czwartych wykonali poradniki dla rówieśników w formie komiksu, w którym zamieścili porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

Paulina Hagowska-Słowik
Agnieszka Łuczak
Agnieszka Obsznajczyk-Caban