EGZAMIN UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Z A W I A D O M I E N I E

 

14 maja- wtorek, 15 maja – środa,16maja-czwartek 2024r. EGZAMIN UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  dla uczniów klas IV-VII

w Szkole Podstawowej im. W. Puchalskiego  w Otrębusach                

/Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego   /Dz.  U. z 2017 poz. 1603  z poźn. zm./