Egzaminy klas ósmych

Z A W I A D O M I E N I E

24.05. 2022r. /wtorek /, 25 05.2022r./ środa/, 26.05.2022r./czwartek// /24-25-26 maja 2022r. EGZAMIN KLAS ÓSMYCH/
SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W Szkole Podstawowej im. W. Puchalskiego w Otrębusach
dla uczniów z klas IV-VII/ w tym oddział przygotowawczy 4-6/.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych; klas I-III; oddziału przygotowawczego I-III pracują zgodnie z planem.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2017 poz. 1603 z poźn. zm./