Dzień Papieski

Dzień Papieski

Październik 2021 r. Kolejny raz uczniowie naszej Szkoły mogli sobie przybliżyć postać św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. W tym roku w ramach obchodu Dnia Papieskiego uczniowie klas czwartych i piątych przygotowali prace plastyczne poświęcone postaci papieża, a także jego nauczaniu. Udało się także zorganizować wycieczkę Szlakiem Jana Pawła II. Podczas wycieczki odwiedziliśmy Starówkę Warszawską, poznając miejsca związane z papieżem Polakiem.

Na Placu Piłsudskiego zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza oraz przypomnieliśmy sobie pierwszą papieską pielgrzymkę do Polski z roku 1979 r. Podczas tej pielgrzymki papież wypowiedział słowa, które stały się prorocze dla narodu polskiego. Modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” Naród Polski odzyskał upragnioną wolność, o którą w ten sposób modlił się następca św. Piotra.

Z Placu Piłsudskiego przeszliśmy pod kościół św. Krzyża, przed którym znajduje się znana warszawiakom figura Chrystusa, dźwigającego krzyż. To w tym kościele w roku 1987 papież spotkał się z artystami, pisarzami i muzykami.

Maszerując Krakowskim Przedmieściem na chwilę zatrzymaliśmy się przed Pałacem Prezydenckim, w którym Jan Paweł II był dwukrotnie. Następnie, mijając dawny kościół oo. Jezuitów, dziś nazywany kościołem seminaryjnym, dotarliśmy aż do kościoła Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Papież Polak spotkał się w tym kościele z osobami zakonnymi podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w roku 1983.

Nasz spacer zakończyliśmy pod kościołem akademickim św. Anny. Na frontonie tej świątyni znajduje się tablica, na której zapisane są słynne słowa papieża: „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie.” Papież spotkał się z młodzieżą akademicką w tym miejscu podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Powiedział wtedy do młodych: „Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych itp. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku Zielonych Świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów. (http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542)

W drodze powrotnej w gronie wycieczkowiczów zaśpiewaliśmy Barkę, ulubioną papieską pieśń. Co w przyszłym roku? Zobaczymy. Ale kolejna wycieczka Szlakiem Jana Pawła II to dobry pomysł! 🙂

 

Źródło: https://warszawa.wikia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Anny_na_Krakowskim_Przedmie%C5%9Bciu