Październik miesiącem świadomości sensorycznej

Obejrzyj plakat!
Z plakatu dowiesz się między innymi:
w jaki sposób przebiega proces integracji sensorycznej, jak rozwijają się zmysły i jakie mają one znaczenie dla rozwoju dziecka na każdy etapie jego życia,
w jaki sposób rozpoznać ewentualne trudności w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych oraz jak wspierać dziecko z SPD,
w jaki sposób prowadzona jest ocena funkcjonowania procesów integracji sensorycznej.