Archiwa kategorii: Komunikaty dla Rodziców

Spotkania informacyjne dla rodziców

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w szkole podstawowej w:
1. oddziale przedszkolnym  2. klasie pierwszej

TERMIN – 4 marca 2019r. godz.. 17.00 – budynek gimnazjum I piętro – sala rekreacyjna/wejście od strony gimnazjum/

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które we wrześniu 2019r. rozpoczną edukację w oddziale przedszkolnym oraz w klasie I w Szkole Podstawowej w Otrębusach, na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji i organizacji pracy w nowym roku szkolnym. W tym dniu rodzice będą mogli również obejrzeć placówkę oraz poznać nauczycieli oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia fakultatywne dla klas 8

Fakultety dla klas ósmych

Zajęcia fakultatywne dla gimnazjum

Fakultety dla klas III gimnazjum

Harmonogram rekrutacji

Informacja: pod poniższym linkiem można pobrać plik z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Harmonogram rekrutacji

Bezpieczne ferie – list Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się dziś z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”.

Dokumenty do przeczytania i pobrania na Ministerstwa Edukacji

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

List Głownego Inspektora Sanitarnego Komendanta Głównego Policji

Zasady rekrutacji 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacje o REKRUTACJI na rok 2019/2020 można znaleźć W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

Informacja dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 umieszczona została ankieta dotycząca działań promocyjnych w ramach „Programu dla szkół – owoce, warzywa i przetwory mleczne”. Zachęcamy państwa do zapoznania się z ankietą i jej uzupełnienie.

: List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.                                      W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem                                                                                                                                                                                          Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny                                                                                                                                                                   Załączniki:
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf) 

 

Wyprawki 1-szo, 2-go i 3-cio-klasisty

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY:

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019

Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w szkole podstawowej w:
1. oddziale przedszkolnym 2. klasie pierwszej

TERMIN- 5 marca 2018r godz. 17.00 – budynek gimnazjum I piętro –sala rekreacyjna/ wejście od strony gimnazjum/
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które we wrześniu 2018 r. rozpoczną edukację w oddziale przedszkolnym oraz w klasie I w Szkole Podstawowej w Otrębusach, na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji i organizacji pracy w nowym roku szkolnym. W tym dniu rodzice będą mogli również obejrzeć placówkę oraz poznać nauczycieli oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25