Category Archives: Wydarzenia

ZMIANA W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek) ograniczenie czasowe fizycznego składnia dokumentów jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz decyzją Ministra Zdrowi wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.
Złożenie wypełnionych, podpisanych własnoręcznie i zeskanowanych (lub zdjęcie) wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy I będzie można wykonać drogą elektroniczną, na adres mailowy szkoły: szkola@otrebusy.edu.pl, przesłać faxem: +48 22 7585817 oraz wysłać za pośrednictwem poczty ( listem poleconym) na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im Włodzimierza Puchalskiego
ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

UWAGA! Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć lub wysłać w terminie od 4 do 15 maja 2020 r.  do godziny 16.00. Druki są dostępne w zakładce rekrutacja OP i I SP po prawej stronie.
Ze względu na szczególną sytuację osoby, które nie będą mogły złożyć wniosku w pierwszym terminie to zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym będą miały możliwość składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym od 2 czerwca do 10 czerwca 2020 do godz. 16.00
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo przez sekretariat szkoły w godzinach 8:00-16:00 tel. 22 758 58 10

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo
Nauczyciele będą przesyłać materiał programowy do przygotowania z poszczególnych przedmiotów przez librusa lub meilowo. Poszczególni nauczyciele skontaktują się z Państwem i określą wytyczne.
Związku z tym jeśli ktoś nie zabrał jeszcze książek do domu można to zrobić w dniu dzisiejszym oraz w piątek do godziny 16.00.
Prosimy też o zabranie rzeczy z szatni jeśli ktoś ich jeszcze nie zabrał.
Od Poniedziałku nie będzie można tego już zrobić do dnia 25 marca.
Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły

Komunikat Burmistrza Gminy Brwinów

 

Szanowni Państwo: Nauczyciele i Rodzice Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów,

W związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zamknięcia placówek oświatowych na dwa tygodnie, informuję, że Szkoły i Przedszkola prowadzone przez Gminę Brwinów zostają od jutra – tj. od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. – zamknięte. W okresie przejściowym tj. w czwartek 12 marca i 13 marca przewidywane są w placówkach wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Na czas nieobecności prosimy o zabranie rzeczy dzieci.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Ponadto informuję iż sekretariaty szkół i przedszkoli – w związku z trwającą rekrutacją, pracują normalnie w godzinach pracy danej placówki. Decyzje co do miejsca wykonywania pracy przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz formy realizacji obowiązków podejmują dyrektorzy placówek.

Łączę wyrazy szacunku

Arkadiusz Kosiński

Informacja dla rodziców !!!!

 

Od dn. 12-25.03.2020 r zajęcia dydaktyczno-wychowawczych zostają zawieszone

Kolejne informacje będą na bieżąco przekazywane przez stronę internetowa szkoły, oraz dziennik Librus.

Dziękuje za współpracę
Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły

 

Finał 7 Konkursu eKartek Świątecznych!

W piątek 14 grudnia 2018r. na trzeciej lekcji, w małej sali gimnastycznej SP odbyło się uroczyste zakończenie 7. Konkursu Kartek Świątecznych.

Uczniowie wykonali 135 kartek. Podczas uroczystości zaprezentowano wszystkie prace. W czasie ceremonii rozdania nagród zaproszony gość Franek L. wykonał jeden z najbardziej znanych utworów „Last Christmas”.

Przyznano nagrody w sześciu kategoriach!!! Grand Prix konkursu wręczyła p. Dyrektor Urszula Wojciechowska.

Wspólne zaśpiewanie kolędy zakończyło tegoroczny konkurs.

Do zobaczenia za rok!

Prace konkursowe – warto zobaczyć!

Klasy 1-3

Klasy 4-6

Klasy 7-gimnazjum

I m. Emila w Mikołajkowym Konkursie skoku wzwyż w Milanówku

7 Konkurs e-Kartek Świątecznych

Tradycyjnie o tej porze roku zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną w wersji elektronicznej pod patronatem pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Puchalskiego w Otrębusach Urszuli Wojciechowskiej.

Kategorie konkursowe:

  1. Grafika komputerowa – wersja z życzeniami w języku polskim
  2. Grafika komputerowa – wersja z życzeniami w języku angielskim – kartka dwustronna.

Szczegóły w regulaminie konkursu (kliknij!)
Konsultacje i pomoc merytoryczna:

  1. Język angielski – p. Arleta Kowalska
  2. Informatyka – p. Arkadiusz Młyński

Termin oddania prac do 10.12.2018r.
Nagrody czekają!

Informacja dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 umieszczona została ankieta dotycząca działań promocyjnych w ramach „Programu dla szkół – owoce, warzywa i przetwory mleczne”. Zachęcamy państwa do zapoznania się z ankietą i jej uzupełnienie.

Rekord dla Niepodległej

Świętujemy Razem 100-lecie odzyskania Niepodległości!!!

Dnia 9.11.18 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, o godzinie 11:11 w sali gimnastycznej nauczyciele i 480 uczniów KLAS I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum odśpiewało uroczyście cztery zwrotki HYMNU NARODOWEGO . Śpiewając HYMN odświętnie ubrani  z symbolicznymi kotylionami przygotowanymi przez samorząd uczniowski uczciliśmy 100 -lecie odzyskania Nieodległości.

Konkursu Bóbr 2018


Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Zapisy i rejestracja do 13.11.2018 u nauczyciela informatyki p. Arkadiusza Młyńskiego.

Harmonogram konkursu:
Benjamin – klasy 4-6 – czwartek 15 listopada, godz. 12:00-13:00
Junior – klasy 7-8 oraz gimnazjum – środa 14 listopada 12:00-13:00