Prezentacja klasy IB SP Otrębusy

Zachęcam do obejrzenia prezentacji utworzonej przez uczniów klasy Ib Szkoły Podstawowej w Otrębusach poświęconej służbie zdrowia walczącej z koronawirusem.
Poniżej link do prezentacji.
Pozdrawiam
Izabela Kończak

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Pruszków

Dzień dobry,

w związku z otrzymaną informacją o problemie wynikającym z braku możliwości załączenia linku z ofertą edukacyjną  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych , który został przesłany do Państwa w dniu 15.05.2020r. ponownie przesyłamy link:

https://drive.google.com/file/d/1HryxiS8spd5I-iGd9AsfcKfhK73RPt8i/view?fbclid=IwAR0QUQqPISY-KTvVfUXhSTgebKZ3J3FIQhcHlgtt2acYyfuu1LL7SVpQnns

Z poważaniem

Łukasz Borkowski

Dyrektor ZSOiS w Pruszkowie

Wojskowe Liceum Informatyczne

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować Państwa, że w roku szkolnym 2020/2021 w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym (WOLI) w Warszawie rozpocznie naukę kolejnych 50 uczniów w klasach pierwszych. Kandydatami do naszego Liceum mogą być absolwenci 8-letnich szkół podstawowych, którzy wykazują predyspozycje z obszaru przedmiotów ścisłych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załącznikami do niniejszej wiadomości: List do Dyrektora oraz folder WOLI.

List do Dyrektorów szkół 2020
WOLI_folder

Jednocześnie proszę o rozpropagowanie informacji o WOLI wśród tegorocznych absolwentów Państwa Szkoły.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kacprzyk
____________________________
Dyrektor
Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A
00 – 908 Warszawa
tel. 261 839 511
e-mail: sekretariat.woli@wat.edu.pl

 

Otwarcie przedszkoli

Szanowni Państwo
Po  spotkaniu dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy z Panem Burmistrzem, w czasie którego rozmawialiśmy na temat możliwości otwarcia naszych placówek na potrzeby zajęć opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych.
W związku z wymogami bezpieczeństwa, jakie każda placówka będzie musiała spełnić, nie zdążymy tego zrobić wcześniej niż 25 maja. Decyzją Burmistrza Gminy Brwinów zajęcia w szkołach w dniach 06-24.05.20 r. zostają zawieszone. Jednocześnie informuję iż nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia organizowane od 25 maja będą zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. Wobec tego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani,  proszę o przesłanie drogą mailową szkola@otrebusy.edu.pl załączonej ankiety odnośnie chęci skorzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja br. (środa) włącznie. 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że od dnia 4.05.2020r. do dnia 15.06.2020r. do godz. 16.00 zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest prowadzone postępowanie uzupełniające.

Wniosek i załącznik są do pobrania na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja do OP i kl. I SP

Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) na adres szkola@otrebusy.edu.pl lub fax 227585817

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Instrukcje GIS:

1.     Instrukcja mycia rąk

2.     Instrukcja dezynfekcji rąk

3.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Na podstawie:

ZMIANA W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek) ograniczenie czasowe fizycznego składnia dokumentów jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz decyzją Ministra Zdrowi wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.
Złożenie wypełnionych, podpisanych własnoręcznie i zeskanowanych (lub zdjęcie) wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy I będzie można wykonać drogą elektroniczną, na adres mailowy szkoły: szkola@otrebusy.edu.pl, przesłać faxem: +48 22 7585817 oraz wysłać za pośrednictwem poczty ( listem poleconym) na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im Włodzimierza Puchalskiego
ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

UWAGA! Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć lub wysłać w terminie od 4 do 15 maja 2020 r.  do godziny 16.00. Druki są dostępne w zakładce rekrutacja OP i I SP po prawej stronie.
Ze względu na szczególną sytuację osoby, które nie będą mogły złożyć wniosku w pierwszym terminie to zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym będą miały możliwość składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym od 2 czerwca do 10 czerwca 2020 do godz. 16.00
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo przez sekretariat szkoły w godzinach 8:00-16:00 tel. 22 758 58 10

Podkowinski LO

Szanowni Państwo,

Jako, że wszystko jest teraz online proponuje  webinarium z Dnia Otwartego w Podkowia​ńskim Liceum Ogóln​okształcącym online poniżej (TUTAJ) lub link

DZIEŃ OTWARTY w PLO60 WEBINAR⤵️

DZIEŃ OTWARTY w PLO60 WEBINAR⤵️

Opublikowany przez Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 Piątek, 17 kwietnia 2020

Przekazuje adresu strony, na której znajdują się informacje o rekrutacji (TUTAJ)

https://sites.google.com/view/plo60rekrutacja/rekrutacja 

Mimo zawieszenia zajęć szkolnych, dokumenty (wypełnione podanie) można przesyłać drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza na adres specjalnie uruchomionej skrzynki mailowej  rekrutacja@wiewiory.edu.pl (TUTAJ) Formularze dostępne są na stronie (TUTAJ).

 Podkowinskie LO

W przypadku pytań przekazuje numer telefonu  608676426 do Pana Pawła Włoczewski wicedyrektora Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące lub numer do sekretariatu: 48 607 817 668

Z wyrazami szacunku
Paweł Włoczewski
wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

Uczniowie XXVII LO w Warszawie

Drodzy Uczniowie,
 
Jesteśmy uczniami XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie i realizujemy projekt społeczny dotyczący zarządzania czasem, w ramach programu „Zwolnionych z Teorii”.
W obecnej sytuacji, organizowanie swojego czasu i swoich zadań stało się zagadnieniem  szczególnie ważnym. Zwłaszcza dla uczniów, którzy muszą poradzić sobie z odpowiednim uporządkowaniem materiałów i zadań otrzymywanych od nauczycieli oraz związaną z nimi pracą. 
Przesyłamy Wam w linku krótki film przygotowany przez uczniów, o tym jak sobie radzić z uporządkowaniem dnia i zadaniami, które kierują do Was nauczyciele. Proponując obejrzenie tego krótkiego filmu, mam nadzieję, że pomoże on Wam w lepszym zaplanowaniu zadań, które macie do wykonania każdego dnia. 
 
Link do filmu:
Bardzo nam zależy, aby film dotarł do jak największej liczby uczniów.
Z poważaniem
Zofia Karasek, Aleksandra Filip i Tomasz Filip