Klub Pszczółka

Klub „Pszczółka”
Klub Pszczółka istnieje od listopada 1996 roku. Najważniejszym jego celem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w zjednoczonej Europie, usunięcie stereotypów i uprzedzeń, propagowanie zachowań proekologicznych, przyjaźni między narodami oraz wymiana z Janun Biber Club Hannover w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ważnym punktem wymiany są realizowane w Polsce i Niemczech projekty, lekcje i zabawy, których owocem są koleżeńskie kontakty i przyjaźnie. Poprzez wspólne spotkania pokazujemy jaki naprawdę jest kraj partnera, jego historia, kultura i obyczaje. Działalność naszą realizujemy organizując wspólne wycieczki.

Szkoła współpracuje z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej współpracy młodzież zwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię.

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25