Ważna informacja!

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Od poniedziałku 29 kwietnia 2019r. zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie ze stałym rozkładem zajęć.
Przypominamy również, że świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 17.30 

Z poważaniem
Urszula Wojciechowska
Dyrektor szkoły

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25