Projekty

12.2016   Prezes Stowarzyszenia otrzymała wyróżnienie i certyfikat ukończenia Akademii Społecznie Aktywnych ze Starostwa w Pruszkowie. Projekt trwał od kwietnia i był to cykl szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji na tematy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

09.2016   Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę realizacji zadania publicznego w postaci małego grantu na wydarzenie ?Spotkania z artystami?. Otrzymaliśmy wsparcie dotacyjne w  wysokości 3590zł. W październiku zorganizowaliśmy takie spotkanie dla wszystkich uczniów z Edytą Jungowską, aktorką, autorką uwielbianych przez dzieci audiobooków. Na przykładzie sukcesu w życiu znanej i cenionej artystki, dzieci kreatywnie spojrzały w swoją przyszłość, by dostrzec własne możliwości na biznes w przyszłości.

 

05.2016   Stowarzyszenie wystąpiło o stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci do Fundacji mBanku. W wyniku konkursu otrzymaliśmy 3 stypendia wysokości 3 tys. zł dla trzech uczniów (w sumie 9 tys. zł). W listopadzie wręczyliśmy pieniądze uczniom, by służyły im w rozwijaniu matematycznego talentu.

 

04.2016   Nasza szkoła otrzymała certyfikat Kreatywnej Szkoły, w akcji organizowanej przez telewizję Dzień Dobry TVN. W programie chodzi o to, aby promować pomysłową edukację i pokazać najbardziej inspirujące szkoły w Polsce. Stowarzyszenie zgłosiło szkołę od tej akcji, nie tylko po to, by pokazać innym niekonwencjonalne metody w nauce i przy okazji promować szkołę. Celem, było także podniesienie samooceny naszych dzieci w odniesieniu terenu wiejskiego do miasta. Fakt, że telewizja odwiedziła małą, wiejską szkołę i wręczyła wyróżnienie, dzieci odnotowały bardzo pozytywnie, uwierzyły, że zawsze mogą być lepsze od innych.

 

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25