: List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.                                      W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem                                                                                                                                                                                          Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny                                                                                                                                                                   Załączniki:
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf) 

 

Załączniki

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 15.00
Sprawy uczniowskie:
na długiej przerwie
w godz. 11.30 – 11.50
Środa:
sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45
2.  8.55 -  9.40
3.  9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa)
5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa)
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
9. 15.40 - 16.25