Aktualności – egzaminy

EGZAMINY

Informacje  egzaminach na rok 2019 można znaleźć pod poniższym linkiem, oto link do strony:  Kliknij aby przeczytać tekst.

RADY RODZICÓW:

Rady rodziców reprezentują rodziców uczniów szkoły (wszystkich). Wybory
do rad muszą się zatem odbywać corocznie. Ustawa Prawo oświatowe określa
jedynie główne zasady takiego procesu wyborczego
Dokument z regulaminem dostępny pod podanym linkiem: Kliknij tutaj

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacje o REKRUTACJI na rok 2019/2020 można znaleźć W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH (nr 1,2,3)

Informacje o zajęciach fakultatywnych:
dla klas ósmych kliknij tutaj
dla klas 3 gimnazjum kliknij tutaj

Do pobrania:

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Załączniki

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25