Darowizna na rzecz sportu – osoby fizyczn

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” zwraca się z prośbą o wsparcie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży trenujących w sekcji lekkoatletycznej. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie darowizny na działalność UKS Otrębusy i dalszy rozwój młodych sportowców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto w kwocie nie wyższej niż 6% i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT.. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie:Darowizny można wpłacać na nr konta: Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy”1″
ul. Piaseckiego 2
05-805 Otrębusy Nip: 5342523092
Bank Spółdzielczy w Brwinowie
Numer konta: :18929100010097653620000010
cel – „darowizna na upowszechnianie sportu – Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1”.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Ważne dla odliczających darowizny:
Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru ( art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
A) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
B) prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: UKS Otrębusy ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy NIP 5342523092. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia zajęć sportowych , jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przykład:
I grupa podatkowa w 2011 roku podatek 18%

dochód: 50 000 zł
max. darowizna do odliczenia: 50 000 zł x 6% = 3 000 zł
dochód po odliczeniu darowizny: 47 000 zł
„ZYSK”- czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 3 000 zł x 18% = 540 zł

II grupa podatkowa w 2011 roku podatek 32%

dochód: 100 000 zł
max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 6% = 6 000 zł
dochód po odliczeniu darowizny: 94 000 zł
„ZYSK” – czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 6 000 zł x 32% = 1920 zł

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25