Darowizna na rzecz sportu – Firmy, osoby prawne

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” zwraca się z prośbą o wsparcie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży trenujących w sekcji lekkoatletycznej. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie darowizny na działalność UKS Otrębusy i dalszy rozwój młodych sportowców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne itp mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto wysokości nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Darowizny można wpłacać na nr konta: Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy”1″
ul. Piaseckiego 2
05-805 Otrębusy Nip: 5342523092
Bank Spółdzielczy w Brwinowie
Numer konta: :18929100010097653620000010
cel – „darowizna na upowszechnianie sportu – Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1”.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. 

Ważne dla odliczających darowizny:
Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.). Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
A) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
B) prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: UKS Otrębusy ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy NIP 5342523092

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia sportu dzieci i młodzieży, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

Przykład:
Stawka podatkowa w 2011 roku podatek 19%
dochód: 100 000 zł
max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 10% = 10 000 zł
dochód po odliczeniu darowizny: 90 000 zł
ZYSK” – czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 10 000 zł x 19% = 1900 zł

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25