Rekrutacja pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów starających się o zatrudnienie
w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy
  2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod.oswiata@brwinow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym w realizacji procesu rekrutacji i do czasu jej zakończenia (tj. do okresu maksymalnie 1-go miesiąca po jej zakończeniu) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Po zakończeniu procesu rekrutacji Pani/pana dane zostaną usunięte.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 15.00
Sprawy uczniowskie:
na długiej przerwie
w godz. 11.30 – 11.50
Środa:
sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45
2.  8.55 -  9.40
3.  9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa)
5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa)
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
9. 15.40 - 16.25