Archiwum kategorii:

Akcja strajkowa w naszej szkole

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Od środy 24 kwietnia 2019r wznawiamy zajęcia edukacyjne w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej i w klasach 3 gimnazjum.
Uczniowie pracują zgodnie z nowym, tymczasowym rozkładem zajęć.
Plan zajęć na środę dla klas znajduje się w załączniku do komunikatu, który zamieszczony jest na stronie szkoły.
Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III zostanie w tym dniu  zorganizowana opieka świetlicowa, w ograniczonym zakresie.
Ze względu na trudności kadrowe, wynikające z odbywającej się akcji protestacyjnej, świetlica będzie czynna w godzinach 8.00 – 16.00
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie dzieci tylko w uzasadnionych przypadkach.
O organizacji pracy  w kolejnych dniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

DRODZY GIMNAZJALIŚCI

Informuję, że w dniach 10 – 12 kwietnia odbywają się egzaminy gimnazjalne zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Każdego dnia do szkoły przychodzimy o godzinie 8.15.
Wchodzimy do budynku wejściem od strony gimnazjum.

 

Życzę powodzenia

Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły

Kontynuacja strajku

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Pragnę powiadomić Państwa, że w dniu 9 kwietnia 2019r (wtorek) akcja strajkowa w naszej placówce będzie nadal kontynuowana. Szkoła pozostaje zamknięta do czasu zakończenia strajku.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane egzaminy uczniów klas trzecich (gimnazjum) i ósmych odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły

Akcja strajkowa nie została odwołana

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, że ogólnopolska akcja strajkowa nie została odwołana. W związku z tym szkoła pozostaje zamknięta od 8 kwietnia do czasu zakończenia strajku.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane egzaminy zostaną przeprowadzone w ustalonym terminie:

10, 11 i 12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny

15, 16 i 17 kwietnia 2019 – egzamin ósmoklasisty

Z poważaniem

Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły w Otrębusach

Informacja z ostatniej chwili

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym o godzinie 19 rozpoczęły się kolejne rozmowy Związków Zawodowych z Rządem. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, od poniedziałku tj. 08.04. szkoła będzie zamknięta.

Z poważaniem

Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły

Informacja

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, że ogólnopolska akcja strajkowa nie została odwołana. W związku z tym szkoła pozostaje zamknięta od 8 kwietnia do czasu zakończenia strajku.

Rozmowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji a Związkami Zawodowymi wznowione będą w niedzielę 8 kwietnia o godz. 18.00.

Z poważaniem

Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły w Otrębusach

Komunikat nr 1

Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,

w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem.

Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom.

Nie wszystkie szkoły/placówki  wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracujący rozpoczną strajk. Dlatego,  jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia lub odesłania.

Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo  wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego (odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty.

Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnień uczniów i ich rodziców.

Z wyrazami szacunku

  1. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/-/

Dorota Skrzypek

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję korespondencję otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Warszawie, jednocześnie wyjaśniając, że zgodnie z przeprowadzonym referendum nasza Szkoła przystępuje do ogólnopolskiego strajku. Liczba nauczycieli Szkoły deklarujących udział w strajku nie pozwala na organizację pracy placówki zgodną z obowiązującymi przepisami.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki uczniom w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zamknięcie Szkoły od dnia rozpoczęcia strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za powstałe niedogodności i zapewniam, że zajęcia w Szkole zostaną przywrócone, jeśli tylko będzie to możliwe.

Z poważaniem
Urszula Wojciechowska

Dyrektor szkoły

 

Komunikat nr 3

Komunikat

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

W związku z ogólnopolską akcją strajkową zmuszona jestem poinformować Państwa,
że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w czasie trwania strajku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach nie będą odbywały się zajęcia, a placówka będzie zamknięta.

Codziennie za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej będę Państwa informowała o aktualnej sytuacji i wznowieniu zajęć.

Proszę o zrozumienie.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane egzaminy zostaną przeprowadzone w ustalonym terminie:

10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. – egzaminy gimnazjalne,

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. – egzaminy ósmoklasistów.

                                                                                 

                                                       Urszula Wojciechowska

                                                 Dyrektor   Szkoły w  Otrębusach

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25