Zajęcia biblioteczne

Zajęcia w bibliotece:

– zajęcia czytelnicze dla klas I-III –środa i czwartek -2 godz. lekcyjna (mała biblioteka);

– zajęcia literacko – plastyczne- wtorek – 7 godz. lekcyjna               (duża biblioteka).