Dyrekcja Szkoły

Dyrektor  – Urszula Wojciechowska
przyjmuje:
Czwartek    14.00 –  16.00
Piątek         08.00  –  09.00

Wicedyrektor  –  Teresa Lach
przyjmuje:
Wtorek                     14.00 –  16.00
Piątek                       11.00  –  13.00

Wicedyrektor  –  Izabela Kordos
przyjmuje:
Poniedziałek              08.00  –  10.00
Środa                          14.00  –  16.00