Aktualności – egzaminy

EGZAMINY

Informacje  egzaminach na rok 2019 można znaleźć pod poniższym linkiem, oto link do strony:  Kliknij aby przeczytać tekst.

RADY RODZICÓW:

Rady rodziców reprezentują rodziców uczniów szkoły (wszystkich). Wybory
do rad muszą się zatem odbywać corocznie. Ustawa Prawo oświatowe określa
jedynie główne zasady takiego procesu wyborczego
Dokument z regulaminem dostępny pod podanym linkiem: Kliknij tutaj

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacje o REKRUTACJI na rok 2019/2020 można znaleźć W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH (nr 1,2,3)