Projekty

12.2016   Prezes Stowarzyszenia otrzymała wyróżnienie i certyfikat ukończenia Akademii Społecznie Aktywnych ze Starostwa w Pruszkowie. Projekt trwał od kwietnia i był to cykl szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji na tematy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

09.2016   Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę realizacji zadania publicznego w postaci małego grantu na wydarzenie ?Spotkania z artystami?. Otrzymaliśmy wsparcie dotacyjne w  wysokości 3590zł. W październiku zorganizowaliśmy takie spotkanie dla wszystkich uczniów z Edytą Jungowską, aktorką, autorką uwielbianych przez dzieci audiobooków. Na przykładzie sukcesu w życiu znanej i cenionej artystki, dzieci kreatywnie spojrzały w swoją przyszłość, by dostrzec własne możliwości na biznes w przyszłości.

 

05.2016   Stowarzyszenie wystąpiło o stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci do Fundacji mBanku. W wyniku konkursu otrzymaliśmy 3 stypendia wysokości 3 tys. zł dla trzech uczniów (w sumie 9 tys. zł). W listopadzie wręczyliśmy pieniądze uczniom, by służyły im w rozwijaniu matematycznego talentu.

 

04.2016   Nasza szkoła otrzymała certyfikat Kreatywnej Szkoły, w akcji organizowanej przez telewizję Dzień Dobry TVN. W programie chodzi o to, aby promować pomysłową edukację i pokazać najbardziej inspirujące szkoły w Polsce. Stowarzyszenie zgłosiło szkołę od tej akcji, nie tylko po to, by pokazać innym niekonwencjonalne metody w nauce i przy okazji promować szkołę. Celem, było także podniesienie samooceny naszych dzieci w odniesieniu terenu wiejskiego do miasta. Fakt, że telewizja odwiedziła małą, wiejską szkołę i wręczyła wyróżnienie, dzieci odnotowały bardzo pozytywnie, uwierzyły, że zawsze mogą być lepsze od innych.