Działalność

Cdn…

2021 plany: zakup pozostałego sprzętu do pracowni informatycznej oraz wsparcie remontu szkoły

 

2020 dzięki wpłatom z 1% z PIT kupiliśmy nowe komputery w ramach unowocześnienia sprzętu w pracowni informatycznej. Nowy sprzęt zastąpił część starego, mocno wysłużonego. Mimo trudnego roku pandemii wirusa nie ustawaliśmy w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe, choć było to znacznie utrudnione.

 

2019 z wpłat 1% z Pit kupiliśmy dla dzieci tablicę multimedialną, koła garncarskie, a także długopisy 3D wraz z materiałami, by dzieci mogły rozbudzać swoją kreatywność także w tej dziedzinie. Razem ze szkołą oraz burmistrzem gminy Brwinów kupiliśmy oprogramowanie do nauki głównych przedmiotów w szkole. Nadal uczestniczymy w Akademii Społecznie Aktywnych organizowanej przez Starostwa w Pruszkowie. Zdobywamy tam aktualną wiedzę oraz mamy możliwość wymiany doświadczeń z innymi organizacjami z powiatu pruszkowskiego. Czynnie pomagamy w organizacji życia szkolnego, a także staramy się o pozyskanie zewnętrznych środków na cele statutowe.

 

2018 przyczyniliśmy się do zakupu robotów dla dzieci, które czynią zajęcia w szkole bardziej atrakcyjne, razem z uczniami i nauczycielami uczestniczyliśmy w organizacji najróżniejszych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także innych uroczystościach szkolnych. Nie ustajemy w staraniach o dotacje zewnętrzne.

 

2017 – 2018 aktywnie uczestniczymy w spotkaniach Akademii Społecznie Aktywnych, pomagamy w organizacji szkolnych uroczystości, składamy nieustająco wnioski o środki finansowe zewnętrzne w różnorakich konkursach. Prezentujemy swoją działalność w gminie i powiecie.

 

12.2016   Prezes Stowarzyszenia otrzymała wyróżnienie i certyfikat ukończenia Akademii Społecznie Aktywnych ze Starostwa w Pruszkowie. Projekt trwał od kwietnia i był to cykl szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji na tematy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

09.2016   Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę realizacji zadania publicznego w postaci małego grantu na wydarzenie „Spotkania z artystami”. Otrzymaliśmy wsparcie dotacyjne w wysokości 3590zł. W październiku zorganizowaliśmy takie spotkanie dla wszystkich uczniów z Edytą Jungowską, aktorką, autorką uwielbianych przez dzieci audiobooków. Na przykładzie sukcesu w życiu znanej i cenionej artystki, dzieci kreatywnie spojrzały w swoją przyszłość, by dostrzec własne możliwości na biznes w przyszłości.

 

05.2016   Stowarzyszenie wystąpiło o stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci do Fundacji mBanku. W wyniku konkursu otrzymaliśmy 3 stypendia wysokości 3 tys. zł dla trzech uczniów (w sumie 9 tys. zł). W listopadzie wręczyliśmy pieniądze uczniom, by służyły im w rozwijaniu matematycznego talentu.

 

04.2016   Nasza szkoła otrzymała certyfikat Kreatywnej Szkoły, w akcji organizowanej przez telewizję Dzień Dobry TVN. W programie chodzi o to, aby promować pomysłową edukację i pokazać najbardziej inspirujące szkoły w Polsce. Stowarzyszenie zgłosiło szkołę od tej akcji, nie tylko po to, by pokazać innym niekonwencjonalne metody w nauce i przy okazji promować szkołę. Celem, było także podniesienie samooceny naszych dzieci w odniesieniu terenu wiejskiego do miasta. Fakt, że telewizja odwiedziła małą, wiejską szkołę i wręczyła wyróżnienie, dzieci odnotowały bardzo pozytywnie, uwierzyły, że zawsze mogą być lepsze od innych.

 

03.2016    Stowarzyszenie przekazało szkole pozyskane wcześniej w formie darowizny pianino do nauki gry na lekcjach muzyki.