Treasures around me

Projekt „Treasures around me” ma na celu pokazanie uczniom wartość szkoły i społeczności do której należą.  Zachęcamy ich, aby szukali połączeń między szkołą, a światem. Trenujemy, aby tę wiedzę wykorzystywać w życiu codziennym. Uczniowie mają za zadanie odkryć pochodzenie i tradycje związane z mieszkańcami w naszym otoczeniu.  Chcielibyśmy także ulepszać ich i naszą wiedzę o zagranicznych krajach jak i o świecie komputerowym.  Uczniowie rozwijają także umiejętność porozumiewania się  w języku obcym z uczniami  z różnych krajów. W projekcie biorą udział uczniowie z 7 krajów.