Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z wytycznymi MEiN z dnia 22 kwietnia  od dnia 31 maja wszyscy uczniowie klas 4-8 wracają do nauki w trybie stacjonarnym zgodnie z planem obowiązującym od 1 września 2020r.


Informacje dla rodziców uczniów klas I-III

Zgodnie z wytycznymi MEiN, od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą pracować stacjonarnie, według dotychczasowego planu . Przypominamy, że w szkole obowiązują procedury,  związane z przeciwdziałaniem Covid-19. Dotyczą one m.in. konieczności dezynfekcji rąk, noszenia maseczek w przestrzeni publicznej np. korytarze, przestrzegania odpowiedniego dystansu. Nauka odbywać się będzie we wzmocnionym reżimie sanitarnym.


Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych 

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia od dnia 19 kwietnia 2021r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Obowiązuje plan lekcji realizowany przed wdrożeniem pracy online.
Świetlica szkolna pracuje normalnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Z poważaniem
Sebastian Kończak
Dyrektor Szkoły