Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców uczniów klas I-III

Zgodnie z wytycznymi MEiN, od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą według planu obowiązującego od września 2020 r., z zachowaniem wzmocnionego reżimu sanitarnego.
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeni publicznej m.in. w drodze do i ze szkoły; w budynku- w pomieszczeniach wspólnych np. korytarze i szatnie oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu.
Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
Odbieranie dzieci odbywać się będzie w miejscach, wyznaczonych dla poszczególnych klas przed wprowadzeniem nauczania zdalnego.

Dyrektor Szkoły

Z ostatniej chwili !!! 💡 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z wytycznymi MEiN w klasach 4-8 kontynuujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem aplikacji internetowej (Teams). Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla danej klasy.

Z poważaniem
Sebastian Kończak
Dyrektor szkoły

Szkoła w Otrębusach dla Filipa,
kliknij na obrazek 🙄