Klub „Pszczółka”

Klub „Pszczółka”
Klub Pszczółka istnieje od listopada 1996 roku. Najważniejszym jego celem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w zjednoczonej Europie, usunięcie stereotypów i uprzedzeń, propagowanie zachowań proekologicznych, przyjaźni między narodami oraz wymiana z Janun Biber Club Hannover w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ważnym punktem wymiany są realizowane w Polsce i Niemczech projekty, lekcje i zabawy, których owocem są koleżeńskie kontakty i przyjaźnie. Poprzez wspólne spotkania pokazujemy jaki naprawdę jest kraj partnera, jego historia, kultura i obyczaje. Działalność naszą realizujemy organizując wspólne wycieczki.

Szkoła współpracuje z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej współpracy młodzież zwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię.