Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Instrukcje GIS:

1.     Instrukcja mycia rąk

2.     Instrukcja dezynfekcji rąk

3.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek