ZMIANA W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek) ograniczenie czasowe fizycznego składnia dokumentów jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz decyzją Ministra Zdrowi wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.
Złożenie wypełnionych, podpisanych własnoręcznie i zeskanowanych (lub zdjęcie) wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy I będzie można wykonać drogą elektroniczną, na adres mailowy szkoły: szkola@otrebusy.edu.pl, przesłać faxem: +48 22 7585817 oraz wysłać za pośrednictwem poczty ( listem poleconym) na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im Włodzimierza Puchalskiego
ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

UWAGA! Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć lub wysłać w terminie od 4 do 15 maja 2020 r.  do godziny 16.00. Druki są dostępne w zakładce rekrutacja OP i I SP po prawej stronie.
Ze względu na szczególną sytuację osoby, które nie będą mogły złożyć wniosku w pierwszym terminie to zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym będą miały możliwość składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym od 2 czerwca do 10 czerwca 2020 do godz. 16.00
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo przez sekretariat szkoły w godzinach 8:00-16:00 tel. 22 758 58 10