Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Zwracamy się też z prośba aby dzieci maksymalnie ograniczyły wyjścia po za teren swoich domów, oraz ograniczenie zajęć dodatkowych w tym czasie.

 

Dziękuje za współpracę w ten sposób zwiększymy bezpieczeństwo Nasze i Swoich bliskich.

Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

List Głownego Inspektora Sanitarnego Komendanta Głównego Policji