Pytania na 6 z geografii

                          Zestaw pytań na ocenę celującą z geografii       

 Pytanie 1.
Gdzie znajduje się  „Toskański  Manhattan”?
Pytanie 2.
Co określamy mianem „miasto ośmiu stolic”?
Pytanie 3.
Co to jest  „wyspa klejnotów”?

Proszę podać szczegółową bibliografię. Pracę piszemy ręcznie.
Na Wasze odpowiedzi czekam do 13 kwietnia 2018 roku.

Powodzenia!!!
Teresa Lach