Warsztaty komunikacyjne

Szanowni Rodzice,

Klasy IV a, IV b, IV c, III b i II d S.P. objęte są programami warsztatowymi. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z charakterystyką zajęć, przeczytać informacje o osobach prowadzących oraz sprawdzić terminy zajęć.

Charakterystyka zajęć:

Kl. IV c – Trening pt. „W grupie jest moc! Jak mieć lepsze relacje z kolegami i koleżankami”. Zajęcia pomogą zdobyć umiejętność nazywania i wyrażania uczuć i emocji, odreagować nagromadzone napięcia emocjonalne w bezpiecznej atmosferze, akceptować siebie i innych, nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów w sposób akceptowany społecznie, nabyć umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach pomoże nabyć umiejętność współpracy i poznać zasoby grupy.

Kl. IV a, IV b – Trening pt. „Komunikacja z grupie”. Zajęcia dostarczą wiedzy na temat skutecznych wzorców komunikacji. Będą okazją do podjęcia próby identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności nadawania i odbierania komunikatu, doskonalenia umiejętności aktywnego słuchania, kształtowania umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli, poglądów, potrzeb, spędzenia czasu w miły sposób, w grupie rówieśników.

Kl. II d, III b – Trening pt. „Bezkonfliktowi”. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów, doskonalić umiejętność nawiązywania nieagresywnych kontaktów, kształtować umiejętność rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych pojawiających się w sytuacjach konfliktowych, rozwijać umiejętność oceny własnych postaw i zachowań, będą okazją do odreagowania napięć emocjonalnych.

Prowadzący:

Anna Knop – psycholog, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej. Na co dzień prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze w świetlicy.Treningi Umiejętności Społecznych w szkołach.

Olga Jastrzębska-Tudek – pedagog, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, Trener Umiejętności Wychowawczych. Na co dzień pracuje z grupą – prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze w świetlicy. Treningi Umiejętności Społecznych w szkołach oraz warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie. Prowadzi ponadto konsultacje pedagogiczne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz wspiera dzieci w kontakcie indywidualnym.

Terminy zajęć:

Klasa IV a – 15 maja, 29 maja, 7 czerwca

Klasa IV b – 29 maja, 31 maja, 12 czerwca

Klasa IV c – 15 maja, 22 maja, 31 maja

Klasa III b – 22 maja. 5 czerwca. 14 czerwca

Klasa II d- 5 czerwca, 7 czerwca, 12 czerwca

Psycholog szkolny